Denizli Devlet Hastanesi

Denizli İl Sağlık Müdürlüğü
Denizli Devlet Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

RADYASYON ONKOLOJOSİ (RADYOTERAPİ MERKEZİ)

Güncelleme Tarihi: 06/09/2017

Günümüzde kanser tüm ölüm nedenleri içinde ikinci sırada yeralmaktadır. Yaşayan kanser hastalarının yaklaşık %60’ına her yıl küratif veya palyasyon sağlamak amaçlı radyoterapi uygulanması gerekmektedir. Hastaların tümöre bağlı rahatsızlık yaratan semptomlarının azaltılması ve giderilmesi amaçlı ‘’palyatif’’ veya tümörün yok edilmesine yönelik uzun süreli sağkalım şansı oluşturmaya yönelik ‘’ küratif’’ amaçlı radyoterapi uygulanabilmektedir. Hedef tümör hacmine maksimum radyasyon dozu verirken çevredeki normal dokuların dozunu en düşük düzeyde tutmak radyoterapinin temel felsefesidir. İdeal ve kaliteli bir tedavi planlaması sağlamak amacıyla kullanılan Bilgisayarlı Tomografi Cihazı ve cihazla bağlantılı Radyoterapi Tedavi Planlama Sistemi hastanemiz de bulunmaktadır. Tomografik imajlar elde edilerek palyatif ve küratif amaçlı tüm hastalara 3 boyutlu konformal radyoterapi uygulama imkanı mevcuttur.

Denizli Devlet Hastanesi Radyoterapi Merkezi Temmuz 2012 itibariyle hizmet vermeye başlamıştır. Merkez tek katlı binasında 3 Radyasyon onkolojisi polikliniği ile hizmet vermektedir. Radyasyon Onkolojisi Kliniği’nin yataklı tedavi ünitesi hastanemiz E Blok’ ta bulunmaktadır. Radyoterapi planlaması için GE Marka CT simülatör cihazı ve radyoterapi cihazı olarak Elekta marka Lineer Hızlandırıcı bulunmaktadır. Ayrıca merkez içinde lokal network ağı sayesinde tüm cihazlar biribiri ile bağlantı halindedir. Hastaların elektronik ortamda radyoterapi dosyaları saklanabilmektedir. Uygulamaların tümü için kalite güvenliği, uygun kalite kontrol ve kalibrasyon cihazlarıyla periyodik olarak sağlanmaktadır.

Radyoterapi Merkezimizde halen 3 Radyasyon Onkolojisi Uzmanı, 3 Uzman Fizikçi, 2 Radyoterapi Teknikeri, 1 Radyoterapi hemşiresi, 3 Tıbbi sekreter ve 1 personel görev yapmaktadır.

Radyoterapi Merkezi  tanı ve radyoterapi tedavi planlamasında Radyodiagnostik Bölümünce desteklenmektedir. Aynı şekilde PET/CT cihazının tanı ve radyoterapi planlamasında kullanılmasıyla Nükleer Tıp Kliniği ile işbirliği içinde çalışılmaktadır.


  • radyasyon2.jpg
  • radyasyon3.jpg
  • radyasyon4.jpg
  • radyasyon5.jpg
  • radyasyon10.jpg
  • radyasyon6.jpg
  • radyasyon9.jpg
  • radyasyon8.jpg
  • radyasyon7.jpg
  • radyasyon1.jpg