Denizli Devlet Hastanesi

Denizli İl Sağlık Müdürlüğü
Denizli Devlet Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

TALASEMİ MERKEZİ

Güncelleme Tarihi: 30/04/2018

Talasemi Tanı ve Tedavi Merkezimiz, yenilenen yüzüyle hastaları daha modern bir ortamda tedavi ediyor. Türkiye’de Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlı 4 Talasemi Merkezi’nden biri olan merkezimiz, 2003 yılı Kasım ayından beri hizmet veriyor. Merkezimizde 77 talasemi major, 12 talasemi intermedia, 2 S beta talasemi, olmak üzere toplam 91 hasta tedavi görüyor. 7 yataklı olan merkezde 1 pediatrik hemotoloji uzmanı, 2 hemşire, 1 psikolog aktif olarak görev yapıyor. Hastalar, 3–4 hafta aralıklarla rutin eritrosit transfüzyonu (kan transferi yapma) alıyor. Kronik hasta takibi içinde kardiyak muayene ve eko, endokrin komplikasyonlarının izlemi, göz ve diş muayenesi, odiyometrik incelemeler, batın ve pelvik ultrasonografileri, kemik mineral dansitometrisi, hepatit (Hepatit A, Hepatit B, Hepatit C) ve HIV tetkikleri yapılıyor. Merkezimizde görevli bir psikolog tarafından danışmanlık hizmeti veriliyor.