Denizli Devlet Hastanesi

Denizli İl Sağlık Müdürlüğü
Denizli Devlet Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

İSTATİSTİK

Güncelleme Tarihi: 05/12/2018

Hastanemiz döner sermaye bütçesini hazırlayıp bakanlık onayına sunmak,

Hastanemizde döner sermaye bütçesinden alınan tüm ilaç, tıbbi sarf, laboratuar, ambar, mühendislik, demirbaş malzemelerin ödemesinin yapılması için gerekli evlarakların toplayarak ödeme emri belgesi düzenlemek ve saymanlığa göndermek

Hastanemizin döner sermaye muhasebe kayıtlarını tutmak

Depoların stok çıkışlarını saymanlığa muhasebe işlem fişi düzenleyip bildirmek.

Hastanemizin elektrik, su telefon, doğalgaz faturalarının ödenmesini sağlamak

Hastanemizde ihale yoluyla yapılan hizmet alımı ile ilgili hak edişleri düzenleyip tahakkuka bağlamak

Saymanlık programı TDMS ile hastanemiz MKYS programı arasındaki hesapları karşılaştırıp eksiklikleri düzelttirmek.