Denizli Devlet Hastanesi

Denizli İl Sağlık Müdürlüğü
Denizli Devlet Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

SHKS Kalite

Güncelleme Tarihi: 13/09/2017


 • 1. AMAÇ: Denizli Devlet Devlet Hastanesinde; hizmet kalite standartları, kalite yönetim sistemi ve mevzuata uygunluğunun; sürekliliğini, yeterliliğini ve etkinliğini sağlamaktır. 

  2. KAPSAM: Kalite Yönetim Birimi 

  3. TANIMLAR:
  • HKS : Hizmet Kalite Standartları
  • KYB: Kalite Yönetim Birimi
  • DDH:Denizli Devlet Hastanesi 

   4. SORUMLULAR:
  • Başhekim
  • Kalite Yönetim Direktörü
  • Kalite Yönetim Birimi Çalışanları 

   5. UYGULAMA:
  • HKS uygulamalarını yürütmek üzere Hastanemizde Kalite Yönetim Birimi kurulmuştur.
  • İdare tarafından belirlenen bir çalışan Kalite Yönetim Direktörü olarak görevlendirilir. Kalite Yönetim Direktörü Kalite Yönetim Biriminin sorumlusudur.
  • KYB, HKS çerçevesinde yürütülen çalışmaların koordinasyonunu sağlar. Bölüm hedeflerine yönelik, bölüm tarafından yapılan analiz sonuçlarını değerlendirir.
  • Öz değerlendirmeleri yönetir.
  • Hasta ve çalışan anket sonuçlarını değerlendirir.
  • HKS çerçevesinde hazırlanan; yazılı düzenlemeleri kontrol eder, yazılı düzenlemelerin gerektiğinde revizyonunu takip eder.
  • Hizmet sunumuna yönelik istatistikî bilgileri değerlendirir.
  • HKS çerçevesinde belirlenen komitelere üye olarak katılır.
  • Düzeltici ve önleyici faaliyetlerin takibini yapar.
  • Komisyonların yaptığı toplantıların takibini yapar.
  • Güvenlik kodlarının (Mavi-Pembe-Beyaz) takibini yapar
  • Uygun gördüğü birim sorumlularını ''Kalite Bölüm Sorumlusu''olarak tanımlar.HKS Kapsamındaki çalışmaları Bölüm Kontrol Sorumluları ile koordineli bir şekilde yürütür.
  • Birimlerin performanslarını; Kalite indikatörleri ve süreç karneleri ile takip eder.
 
KYB ÇALIŞANLARI
  - PROSEDÜR
  - KYB ÇALIŞMALAR VE GRAFİKLER - ÖZ DEĞERLENDİRME
 
KOMİTELER
 
 
İYİ UYGULAMA ÖRNEKLERİ
  - UYGULAMALAR - ORGAN BAĞIŞI
  - UYGULAMALAR - OKSİJENE GEL
 
  - ÇALIŞMALAR - KURUMSAL HİZMET YÖNETİMİ
  - ÇALIŞMALAR - DESTEK HİZMET YÖNETİMİ
  - ÇALIŞMALAR - İNDİKATÖR YÖNETİMİ
                 ACİL SERVİSE 24 SAAT İÇİNDE AYNI ŞİKAYET
 
                 İLETEKRA
                 ACİL SERVİSE ÇAĞRILAN KONSÜLTAN -İCAPÇI
 
                 HEKİM ÇAĞR
                 YOĞUN BAKIM ÜNİ.ENFEKSİYON HIZLARI
 
                 AMELİYAT MASASI KULLANIM ORANI
 
                 BAŞKA BİR MERKEZE SEVKEDİLEN HASTA
 
                 SAYİSİ ORANI
                 YOĞUN BAKIM HASTA YATIŞ SÜRELERİ VE
 
                 TEKRAR YATIŞ O
                 CERRAHİ ALAN ENFEKSİYON HIZLARI ORANI
 
                 CERRAHİ PROFİLAKSİDE ANTİBİYOTİKLERİN
 
                 DOĞRU KULLAN
                 
                 DÜŞEN HASTA İNDİKATÖR
 
EĞİTİM PLANLARI
  - KİTAP
 
LİNKLER
 
İLGİLİ MEVZUATLAR